33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 140 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN RUDMER HEEREMA

Voorgesteld 25 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat stroperij en de internationale illegale handel in dierproducten, bijvoorbeeld ivoor en tijgerhuiden, een bron van inkomsten is voor terreurorganisaties en internationale criminele netwerken;

constaterende dat de huidige vrijstellingen voor jachttrofeeën moeilijk te controleren zijn op misbruik door de internationale illegale handel van dierproducten;

verzoekt de regering om, dit jaar met een plan van aanpak te komen om de import van de jachttrofeeën, bijvoorbeeld ivoor en tijgerhuiden, in nationaal dan wel Europees verband aan te pakken en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Rudmer Heerema

Naar boven