33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 december 2014

Naar aanleiding van de motie van de leden Graus en Dijkgraaf (34 000 XIII, nr. 70) over opnemen van de buizerd en arend in de valkerij akte, bericht ik u op uw verzoek het volgende.

Ik beschouw de motie als ondersteuning van beleid.

Het voorstel voor de nieuwe Wet Natuurbescherming voorziet niet langer in een numerus fixus voor valkeniers en biedt de mogelijkheid om in het kader van beheer en schadebestrijding ook andere soorten roofvogels in te zetten dan havik en slechtvalk. Ik ben voornemens om van die mogelijkheid gebruik te maken en ten minste twee soorten buizerds, één soort Parabuteo en één soort arend als zodanig aan te wijzen.

Overleg daarover met de valkerijorganisaties op ambtelijk niveau is afgerond.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

Naar boven