Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-201833328 nr. H

33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

H BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT / ALGEMENE ZAKEN EN HUIS VAN DE KONING

Aan de Tweede Kamerleden Voortman en Van Weyenberg

Den Haag, 11 oktober 2017

De commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning heeft kennisgenomen van de passage in het regeerakkoord over het wetsvoorstel open overheid (Kamerstukken 33 328). Dit wetsvoorstel is al geruime tijd bij de Eerste Kamer aanhangig. In het regeerakkoord wordt aangegeven dat het nieuwe kabinet gaat onderzoeken hoe de verruiming van openheid gestalte kan krijgen zonder hoge kosten voor de organisatie en uitvoering. Daartoe zal het kabinet met u in overleg treden. In verband met het voorgaande verneemt de commissie graag op korte termijn uw visie op de mogelijkheid, dan wel de wenselijkheid van het opschorten van de behandeling van het wetsvoorstel totdat de uitkomsten van dit overleg duidelijk zijn. Het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel, oorspronkelijk gepland voor 31 oktober aanstaande, zal in afwachting van uw reactie voorlopig worden aangehouden.

Voorzitter van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), J.W.M. Engels