Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533328 nr. 18

33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Nr. 18 BRIEF VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 19 augustus 2015

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek van de heer Schouw uit de Kamer, het lid Verhoeven de verdediging van dit initiatiefvoorstel als tweede initiatiefnemer zal overnemen.

Voortman