Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333327 nr. 13

33 327 Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV)

Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN ULENBELT

Voorgesteld 23 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een generieke korting met 29% voor hen die vanuit de WW als zelfstandige starten, tot gevolg heeft dat WW-uitkeringen worden verstrekt aan starters die dit niet nodig hebben;

constaterende dat met een inkomensverrekening recht wordt gedaan aan het principe dat werken moet lonen;

verzoekt de regering, bij nota van wijziging een voorstel aan de Kamer te zenden teneinde inkomensverrekening voor de startersregeling mogelijk te maken in plaats van de generieke korting met 29%,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Ulenbelt