Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333327 nr. 12

33 327 Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV)

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID HEERMA

Voorgesteld 23 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering een nieuwe calamiteitenregeling voorstelt waarbij de mogelijkheden van vorstverlet beperkt worden;

overwegende dat beleid zich meer moet richten op het creëren van een omgeving waarin werknemers en werkgevers zich aangesproken en gestimuleerd voelen om zelf met oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken;

van oordeel dat bij de calamiteitenregeling rekening gehouden moet worden met de specifieke omstandigheden en wensen van sectoren en subsectoren;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de mogelijkheid van meer maatwerk per sector of subsector en de Kamer daarover voor invoering van de calamiteitenregeling te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heerma