Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533326 nr. 9

33 326 Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN DER LINDE

Voorgesteld 11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid een voorstel heeft gedaan om over moties, amendementen en initiatiefwetsvoorstellen te laten adviseren door een Bureau ICT-toetsing (BIT);

van mening dat deze advisering vanuit staatsrechtelijk oogpunt zuiver moet worden vormgegeven;

verzoekt de regering, in haar reactie de aanbeveling van de commissie aldus te verstaan dat:

  • moties, amendementen en initiatiefwetsvoorstellen op verzoek van de indiener via het Bureau Wetgeving van de Kamer kunnen worden voorgelegd aan het BIT;

  • bewindslieden een advies over moties, amendementen en initiatiefwetsvoorstellen rechtstreeks kunnen vragen aan het BIT,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Linde