Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533326 nr. 8

33 326 Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VAN DER LINDE C.S.

Voorgesteld 11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gelet op de opdracht van de Kamer aan de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid;

van oordeel dat deze commissie gedegen onderzoek heeft verricht en de bevindingen hiervan heeft weergegeven in een helder rapport;

spreekt hiervoor haar dank en waardering uit;

onderschrijft de geest van de 34 aanbevelingen van de commissie;

spreekt uit dat het rapport een goede basis biedt voor een gedachtewisseling met de regering;

verzoekt de regering, daartoe een reactie te geven en daarin aan te geven hoe de 34 aanbevelingen van de commissie kunnen worden geoperationaliseerd, uitgevoerd en gemonitord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Linde

Oosenbrug

Gesthuizen

Fritsma

Keijzer

Verhoeven