Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533326 nr. 11

33 326 Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid

Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN KEIJZER

Voorgesteld 11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de rijksoverheid ingrijpend en doortastend moet optreden om haar ICT-projecten onder controle te krijgen;

van mening dat de verantwoordelijkheid hiervoor behoort te berusten bij de Minister-President, omdat dit het algemeen regeringsbeleid betreft;

verzoekt de regering, conform de aanbevelingen van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid een Bureau ICT-toetsing (BIT) in te richten onder het Ministerie van Algemene Zaken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Keijzer