Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533326 nr. 10

33 326 Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN OOSENBRUG EN VAN DER LINDE

Voorgesteld 11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er nog maar kort gewerkt wordt met nieuwe algemene inkoopvoorwaarden ICT, ARBIT;

constaterende dat de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid constateert dat op enkele punten aanpassingen van de ARBIT wenselijk zijn om aan te sluiten bij de conclusies van de commissie;

constaterende dat dit zou kunnen leiden tot opname van een gedragscode, het koppelen van uurtarieven aan resultaatverplichtingen en de opname van ontsnappingsclausules en wijzigingsprocedures;

verzoekt de regering om, in haar te sturen reactie op het rapport van de tijdelijke commissie in te gaan op de wenselijkheid van aanpassingen van de ARBIT en de wijze waarop dit ingevuld wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oosenbrug

Van der Linde