Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333318 nr. 8

33 318 Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB)

Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VERMEIJ EN HUIZING

Ontvangen 20 november 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I vervalt.

II

Artikel III, onderdeel C, vervalt.

III

Artikel IIIA vervalt.

IV

Artikel IV, onderdeel AB, vervalt.

V

Artikel VA vervalt.

VI

Artikel VI, onderdeel A, vervalt.

VII

Artikel VIA vervalt.

VIII

Artikel VIB vervalt.

Toelichting

De gehele vereenvoudiging voor de Algemene Kinderbijslagwet is eruit gehaald. De vereenvoudiging is eruit gehaald, omdat deze leidt tot meer uitgaven in plaats van besparingen. Het doel van het wetsvoorstel was nu juist om besparingen te realiseren.

Vermeij Huizing