Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333316 nr. 7

33 316 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID DE WIT

Voorgesteld 12 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onderzoek heeft aangetoond dat meervoudige behandeling in hoger beroep meer garantie biedt voor de kwaliteit van de beslissing en voor minder fouten dan enkelvoudige behandeling;

overwegende dat meervoudige behandeling daarom, onverminderd het bepaalde in het huidige lid 2 van artikel 16 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de norm moet blijven;

verzoekt de regering, het wetsvoorstel enkelvoudig hoger beroep kantonzaken (33 316) in te trekken en aan de meervoudige kamer zelf over te laten of hij raadkameren noodzakelijk acht voor de eindbeslissing,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Wit