Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433311 nr. 10

33 311 Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie

Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 17 april 2014

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel III, eerste lid, komt te luiden:

1. Artikel 157, derde en vierde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, zoals dat artikel komt te luiden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, is alleen van toepassing op de uitkeringen tot levensonderhoud die na dat tijdstip door de rechter zijn toegekend of tussen partijen zijn overeengekomen.

Toelichting

Deze nota van wijziging strekt tot het aanbrengen van een technische verbetering in een verwijzing in artikel III, eerste lid, van het wetsvoorstel.

Bontes