33 306 Voordracht voor een vacature van raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad

Nr. 2 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juni 2012

In verband met het opmaken van een voordracht van een kandidaat ter vervulling van een vacature van raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden kunnen wij namens de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie het volgende melden.

De commissie heeft gesprekken gevoerd met de zes kandidaten die op de aanbevelingslijst staan die de president van de Hoge Raad bij brief van 14 mei 2012 aan u heeft doen toekomen.

De commissie heeft eveneens een gesprek gevoerd met de president van en de procureur-generaal bij de Hoge Raad, waar de commissie een toelichting op de aanbevelingslijst heeft ontvangen.

De commissie stelt thans de volgende voordracht voor:

  • 1. Prof. mr. M.V. Polak

  • 2. Mr. V van den Brink

  • 3. Mr. L.F. van Kalmthout

De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, De Roon

De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Nava

Naar boven