Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333296 nr. 9

33 296 Mogelijke beïnvloeding van sportwedstrijden (matchfixing)

Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 september 2013

Hierbij stuur ik u, mede namens mijn collega van Veiligheid en Justitie, het in mijn opdracht opgestelde rapport, «Matchfixing in Nederland, de aard en reikwijdte van het probleem, de risico’s en de aanpak»1. We zullen u op korte termijn een beleidsreactie sturen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer