Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-201433293 nr. G

33 293 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening

G MOTIE VAN HET LID STRIK C.S. TER VERVANGING VAN DE MOTIE GEDRUKT ONDER E

Voorgesteld 19 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat voorliggend wetsvoorstel, dat aanvankelijk een neutrale herschikking van de asielgronden beoogde, gepaard gaat met een aanscherping van het traumatabeleid;

overwegende, dat het wetsvoorstel tevens onduidelijkheid laat over de mate van bescherming van specifieke kwetsbare minderheidsgroepen;

verzoekt de regering, te waarborgen dat het huidige toelatingsbeleid ten aanzien van getraumatiseerden en specifieke kwetsbare minderheidsgroepen de facto niet zal verslechteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Strik

Gerkens

Franken

Th. de Graaf

Kuiper