33 290 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)

I MOTIE VAN HET LID NOTEN C.S.

Voorgesteld 10 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

constaterend, dat het om fiscale redenen niet mogelijk is om per 1 januari 2013 het pensioen gelijktijdig te laten uitkeren met de datum van ingang AOW,

overwegend, dat dit tot onduidelijke situaties voor zowel pensioenuitvoerders als burgers leidt,

verzoekt de regering in dit verband het zogenaamde doorwerkvereiste te laten vervallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Noten

Thissen

Linthorst

De Lange

Nagel

Vlietstra

Postema

Naar boven