33 290 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)

H MOTIE VAN HET LID NOTEN C.S.

Voorgesteld 10 juli 2012

De Kamer,

Constaterend, dat de verhoging van de AOW-leeftijd reeds op korte termijn zal ingaan,

constaterend, dat de voorschotregeling geen soelaas biedt voor de overgangsproblematiek na 2015,

constaterend, dat de voorschotregeling leidt tot een tijdelijke korting van maximaal 18 maanden op de AOW van ruim 16%,

constaterend, dat een tijdelijke flexibele AOW de overgangsproblematiek na 2015 kan verzachten,

overwegend, dat bij een tijdelijke flexibele AOW de inkomensachteruitgang tussen de 1,5 en 2% ligt,

overwegend, dat een tijdelijke flexibele AOW middels een actuarieel neutrale korting kan worden gerealiseerd,

verzoekt de regering voor 1 januari 2013 een tijdelijke flexibele AOW te introduceren die gelijk loopt met de AOW-leeftijd en die afloopt in 2023,

en gaat over tot de orde van de dag.

Noten

Thissen

Linthorst

De Lange

Nagel

Vlietstra

Postema

Naar boven