Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233284 nr. 9

33 284 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID HAMER

Voorgesteld 19 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verschillende adviesraden van de regering hebben gewezen op de grote risico's en inkomenseffecten voor burgers, die de gehaaste implementatie van deze wetsvoorstellen met zich brengen;

constaterende dat dit wetsvoorstel grote gevolgen heeft voor groepen mensen, met het risico dat ze geen baan of voldoende inkomensgaranties hebben;

verzoekt de Tweede Kamer, de stemming van deze wetgevingsvoorstellen uit te stellen;

verzoekt de regering, om een zorgvuldige voorbereiding mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer