Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233280 nr. 11

33 280 Voorjaarsnota 2012

Nr. 11 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN SLOB TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 9

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering gedurende twee jaar geen indexatie van de uitvoeringskosten van UWV en SVB toepast voor contractloonstijging;

spreekt uit dat de regering in 2013 óók geen indexatie van de uitvoeringskosten toepast voor contractloonstijging voor de overige budgetgefinancierde zbo's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Slob