33 279 Internationale militaire samenwerking

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2012

De vaste commissie voor Defensie heeft verzocht uiterlijk 20 april de kabinetsreactie op het AIV-advies over Europese defensiesamenwerking te ontvangen. Het advies behandelt fundamentele vraagstukken zoals soevereiniteit en autonomie in het licht van de verdieping en verbreding van de defensiesamenwerking in Europa. De kabinetsreactie moet een goed uitgangspunt bieden voor een vruchtbaar debat met uw Kamer naar aanleiding van dit advies. Mede omwille van een gedegen interdepartementale afstemming is de door u gevraagde termijn niet haalbaar gebleken. Dat spijt ons. U kunt de brief spoedig, uiterlijk voor het einde van het meireces, tegemoet zien.

De minister van Defensie, J. S. J. Hillen

Naar boven