Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333268 nr. 15

33 268 Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN TAVERNE EN HEIJNEN

Ontvangen 6 maart 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I vervalt onderdeel AW.

Toelichting

Dit amendement regelt dat er alleen internationale waarnemers kunnen worden toegelaten bij verkiezingen. Hiermee wordt het voorstel om het mogelijk te maken naast internationale waarnemers ook nationale waarnemers aan te stellen teruggedraaid.

Taverne Heijnen