Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333262 nr. 8

33 262 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen)

Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN VAN VLIET

Voorgesteld 27 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Commissie een infractieprocedure heeft aangespannen tegen Nederland en zes andere lidstaten;

constaterende dat de regering reeds een jaar geleden een beleidsbesluit genomen heeft dat de grond voor infractie weggenomen zou moeten hebben;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de Europese Commissie om na te gaan of het beleidsbesluit en het wetsvoorstel de Nederlandse wet in overeenstemming brengen met Europees recht, in overleg te treden met de Commissie teneinde een maximum van bijvoorbeeld tien jaar mogelijk te maken, conform het amendement van de heer Van Vliet, en de Kamer zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden, te informeren over de uitkomst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Van Vliet