Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333262 nr. 7

33 262 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen)

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET

Ontvangen 27 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt artikel 25a, tweede lid, als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c wordt «, of» vervangen door een puntkomma.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot door «of,» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • e. ten aanzien van een belastingschuldige die was gevestigd in Nederland, uiterlijk tien jaren na het vertrek uit Nederland.

Toelichting

Niet valt in te zien waarom een vennootschap die haar zetel verplaatst uit Nederland, onbeperkt uitstel van betaling van belasting moet krijgen die in Nederland wettelijk verschuldigd is. Een uitstelperiode van 10 jaar sluit mooi aan bij de conserverende aanslag van particulieren bij vertrek uit Nederland.

Van Vliet