Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333262 nr. 6

33 262 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen)

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 23 november 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel II wordt «met ingang van 1 januari 2013» vervangen door: met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

TOELICHTING

In artikel II is voorzien in inwerkingtreding van de onderhavige wet met ingang van 1 januari 2013. Aangezien onzeker is of de plaatsing in het Staatsblad vóór 1 januari 2013 kan plaatsvinden, wordt met deze nota van wijziging de in artikel II opgenomen datum van inwerkingtreding gewijzigd van 1 januari 2013 in de dag na de datum van plaatsing van de wet in het Staatsblad. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat deze wijziging geen gevolgen heeft voor de omstandigheid dat de voorgestelde wettelijke regeling terugwerkt tot en met 29 november 2011.

De staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers