Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333258 nr. 4

33 258 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Van Gent, Ortega-Martijn en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders)

Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN VAN RAAK, HEIJNEN, SCHOUW EN OUWEHAND

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

‘s -Gravenhage, 5 december 2012

Hierbij delen wij u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van mevrouw Van Gent, haar plaats als vierde initiatiefnemer zal worden overgenomen door het lid Voortman; de plaats van mevrouw Ortega-Martijn als vijfde initiatiefnemer zal in verband met haar vertrek uit de Kamer worden overgenomen door het lid Segers.

Van Raak

Heijnen

Schouw

Ouwehand