Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833258 nr. 37

33 258 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koser Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders)

Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2018

Bij brief van 10 april 2018 (Kamerstuk 33 258, nr. 36) heb ik u geïnformeerd over de uitvoering van de aanbevelingen in het rapport Ruys ten aanzien van het Huis voor klokkenluiders. Het rapport deed de aanbeveling in de structurele situatie te kiezen voor een bestuur met een voorzitter en twee leden. Hierbij diende eerst de voorzitter te worden benoemd en daarna in overleg met de voorzitter de twee andere leden.

Inmiddels is de wervingsprocedure voor een voorzitter van het bestuur afgerond. Op vrijdag 29 juni jl. heeft de ministerraad ingestemd met de benoeming van de heer mr. W.B.M. Tomesen tot voorzitter van het Huis voor klokkenluiders met ingang van 1 juli 2018.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren