Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433258 nr. 18

33 258 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders)

Nr. 18 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 4 december 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 worden de onderdelen f tot en met i geletterd e tot en met h.

B

Artikel 24 vervalt.

Toelichting

Onderdelen A en B

Met deze wijziging worden technische verbeteringen aangebracht. In artikel 1 worden de onderdelen in alfabetische volgorde gezet. In verband met het vervallen van hoofdstuk 3 over het Fonds voor klokkenluiders komt artikel 24 te vervallen.

Van Raak Fokke Schouw Voortman Segers Ouwehand Klein