Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201533243 nr. H

33 243 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

H BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 mei 2015

Ik heb u toegezegd1 om u een jaar na inwerkingtreding van de wet een voortgangsrapportage te sturen en u te informeren over de toename van de regeldruk als gevolg van de invoering van deze wet.

Bijgaand treft u de voortgangsrapportage2 van het Kwaliteitsinstituut en de bevindingen van het bureau Sira die op mijn verzoek de ontwikkelingen met betrekking tot de regeldruk hebben onderzocht. In 2017 volgt een evaluatie van het Kwaliteitsinstituut.

De voortgangsrapportage laat goed zien hoe het Kwaliteitsinstituut de rol van coach, speler en scheidsrechter naast elkaar vervult en tot welke resultaten dat heeft geleid. Het Kwaliteitsinstituut voert nu op mijn verzoek en met instemming van de betrokken partijen de regie over het jaar van de transparantie. Een mooie kans om hun toegevoegde waarde verder te laten zien en het tempo op te voeren.

SIRA constateert dat het Kwaliteitsinstituut positief bijdraagt aan het verminderen van de regeldruk. Dat is belangrijk en goed nieuws. Het rapport laat tegelijk zien dat er vanuit het perspectief van de zorgaanbieder nog steeds veel te verbeteren is. Dat moet ook. Ik stuur daarom binnenkort een brief naar de Tweede Kamer over mijn aanpak van de regeldruk. U ontvangt daarvan een afschrift.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Tijdens de behandeling Wetswijziging cliëntenrechten zorg Kwaliteitsinstituut nr. 33 243.

X Noot
2

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 157219.