33 243 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

G BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 december 2013

Op dinsdag 3 december 2013 is het wetsvoorstel met nummer 33 243 in uw Kamer plenair behandeld. Tijdens de behandeling is, mede naar aanleiding van de motie van het lid Dupuis, met de leden van uw Kamer gesproken, over de definitie van het begrip «professionele standaard». Ik heb daarbij de toezegging aan uw Kamer gedaan over de aanpassing van de term «professionele standaard» nadat het wetsvoorstel is aanvaard. Mevrouw Dupuis heeft daarop haar motie ingetrokken. Ik hecht er daarom aan om, mede namens de Staatssecretaris, deze toezegging te bevestigen voordat de stemming over het wetsvoorstel op 10 december 2013 plaatsvindt.

Ik heb aan uw Kamer toegezegd om de term «professionele standaard» te wijzigingen in «kwaliteitsstandaard». Een professionele standaard zoals gebruikt in de WGBO kan onderdeel zijn van een kwaliteitsstandaard. De definitie van de term «kwaliteitsstandaard» is echter breder dan die van de professionele standaard zoals gebruikt in de WGBO. Ik zal de wijziging van de term «professionele standaard» opnemen in een ander wetsvoorstel dan wel in een zelfstandig wet.

Het verslag van de plenaire behandeling, dus ook mijn toezegging, maakt deel uit van de wetsgeschiedenis. Dat betekent dat, mocht uw Kamer het wetsvoorstel met nummer 33 243 aanstaande dinsdag aannemen, al bij de uitvoering van de wet rekening gehouden kan worden met de wijziging van de term «professionele standaard» in «kwaliteitsstandaard». Ook zal het Zorginstituut Nederland dan al de term kwaliteitsstandaard gaan gebruiken in plaats van professionele standaard.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Naar boven