Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333243 nr. 15

33 243 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 23 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt aan artikel 45 een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Het ontwerp voor een krachtens het eerste lid vast te stellen ministeriële regeling wordt aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De ministeriële regeling wordt niet eerder vastgesteld dan vier weken na de overlegging van het onderwerp.

Toelichting

Met dit amendement wordt een lichte voorhangbepaling toegevoegd aan artikel 45 van de Wet cliëntenrechten zorg. Zodoende zal het ontwerp voor de ministeriële regeling zoals vastgesteld volgens artikel 45, eerste lid van de Wet cliëntenrechten zorg aan beide kamers der Staten-Generaal worden overgelegd.

Leijten