Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333243 nr. 14

33 243 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 23 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, komt artikel 47c, eerste lid, als volgt te luiden:

  • 1. Het Zorginstituut draagt zorg voor het verzamelen, samenvoegen, en beschikbaar maken van informatie over de kwaliteit van verleende zorg.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het Zorginstituut de gegevens verzamelt die in een openbaar register bijgehouden wordt. Zo ontstaat er een overzicht wat kan dienen als toezichtinstrument en informatie verschaft aan derden, óók patiënten. Het recht op een (weloverwogen) keuze tussen verschillende zorgaanbieders door een patiënt/cliënt wordt op deze wijze voldoende gerespecteerd.

Leijten