Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333243 nr. 12

33 243 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID ANNE MULDER C.S.

Ontvangen 23 januari 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel E, wordt aan artikel 47b, eerste lid, een zin toegevoegd, luidende: Hierbij bevordert het Zorginstituut de verspreiding van goede voorbeelden op het gebied van patiëntveiligheid.

II

In artikel VII wordt aan artikel 66c, eerste lid, een zin toegevoegd, luidende: Hierbij bevordert het Zorginstituut de verspreiding van goede voorbeelden op het gebied van patiëntveiligheid.

Toelichting

Ziekenhuizen zijn veelal individuele innovatiecentra. Kennisoverdracht en borging zijn niet gegarandeerd.

Het delen van goede voorbeelden op het gebied van patiëntveiligheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg in Nederland.

Anne Mulder Van Veen Bouwmeester