Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333243 nr. 10

33 243 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 21 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 47a, eerste lid, de zinsnede «organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars» vervangen door: organisaties van cliënten en zorgaanbieders.

II

In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 47b, derde lid, de zinsnede «organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars» vervangen door: organisaties van cliënten en zorgaanbieders.

III

In artikel VII, onderdeel P, wordt in artikel 66b, eerste lid, de zinsnede «organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars» vervangen door: organisaties van cliënten en zorgaanbieders.

IV

In artikel VII, onderdeel P, wordt in artikel 66c, derde lid, de zinsnede «organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars» vervangen door: organisaties van cliënten en zorgaanbieders.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de professionele standaard, dus de richtlijnen, modules, normen, zorgstandaarden dan wel organisatiebeschrijvingen die betrekking hebben op het gehele zorgproces of een deel van een specifiek zorgproces en die vastleggen wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede zorg te verlenen, slechts wordt opgenomen in een openbaar register op voordracht van organisaties van cliënten en zorgaanbieders. Verzekeraars spelen zodoende geen rol meer bij de voordracht van deze standaard.

Leijten