33 240 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011

Nr. 18 MOTIE VAN HET LID JACOBI C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de enorme miljoenenoverschrijdingen in 2011 bij met name de Dienst Regelingen (48,4 mln.) en de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (74 mln.) en 140 mln. aan boetes vanwege foutief uitgegeven landbouwsubsidies;

verzoekt de regering, te komen met een nader maatregelenpakket om deze miljoenenoverschrijdingen te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Koopmans

Van Veldhoven

Naar boven