Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233240-VIII nr. 5

33 240 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 mei 2012

Hierbij bied ik u de publicatie Kerncijfers 2007–2011 Onderwijs Cultuur en Wetenschap aan1.

Kerncijfers 2007–2011 is inmiddels de zestiende editie. Deze publicatie verschijnt elk jaar op de derde woensdag in mei tegelijk met en ter ondersteuning van het departementaal jaarverslag.

In Kerncijfers presenteert OCW de meest recente cijfers over zijn beleidsterreinen. Meerjaren overzichten (veelal 5 jaar) tonen aan hoe de beleidsterreinen zich ontwikkelen en internationale vergelijkingen laten zien hoe Nederland er internationaal gezien voorstaat. Per onderwijssector zijn gegevens te vinden over deelnemers, instellingen, personeel, resultaten en uitgaven. Daarnaast zijn themaparagrafen opgenomen zoals «voortijdig schoolverlaters», «passend onderwijs» en «analyses van schoolloopbanen». Nieuwe thema’s dit jaar zijn «analyse doorstroom vmbo, mbo, hbo» en «analyse zittenblijvers».

In de laatste hoofdstukken komen de beleidsterreinen cultuur en media, wetenschap en emancipatie aan de orde. Maar ook aan het agrarisch onderwijs wordt een hoofdstuk gewijd.

Kerncijfers is een onmisbaar instrument voor iedereen die zich bezighoudt met de beleidsterreinen van OCW. Ook over de grens want Kerncijfers wordt ook in het Engels uitgebracht. De Engelstalige versie Key Figures verschijnt in juli.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.