33 240 V Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) de Palestijnse bevrijdingsbeweging/Palestijnse Autoriteit als volwaardig lid heeft geaccepteerd;

verzoekt de regering, de Nederlandse contributies aan UNESCO te bevriezen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kortenoeven

Naar boven