Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233240-III nr. 6

33 240 III Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2011

Nr. 6 VERSLAG

Vastgesteld 13 juni 2012

Het onderzoek van dit wetsvoorstel (Kamerstuk 33 240 III, nrs. 3 en 4) heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen over de slotwet.

De voorzitter van de commissie, Wolbert

De adjunct-griffier van de commissie, Hendrickx