Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333227 nr. 8

33 227 Oprichting Stichting Depositogarantiefonds

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VAN HIJUM

Voorgesteld 20 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de discussie over de Europese bankenunie, waaronder de mogelijke invoering van een resolutiemechanisme en een Europees depositogarantiestelsel, nog niet is uitgekristalliseerd;

overwegende dat de uitkomsten van deze Europese discussie significante gevolgen kunnen hebben voor de uiteindelijke vormgeving van het nieuwe Nederlandse depositogarantiestelsel;

van mening dat het onverstandig is een nieuw depositogarantiestelsel in te voeren dat waarschijnlijk op korte termijn alweer op hoofdpunten gewijzigd moet worden;

verzoekt de regering, de invoering van het nieuwe (ex ante) depositogarantiefonds uit te stellen tot de Europese discussie hierover is afgerond,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum