Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333227 nr. 7

33 227 Oprichting Stichting Depositogarantiefonds

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 20 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kredietverlening onder druk staat;

overwegende dat loonmatiging kan bijdragen aan het op peil houden van de kredietverlening;

roept de regering op, banken aan te sporen hun lonen te matigen om de kredietverlening te versterken en zelf het goede voorbeeld te geven door de lonen bij ABN AMRO te verlagen vanaf 2014,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver