Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333227 nr. 11

33 227 Oprichting Stichting Depositogarantiefonds

Nr. 11 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KLAVER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 7

Voorgesteld 20 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kredietverlening onder druk staat;

overwegende dat loonmatiging kan bijdragen aan het op peil houden van de kredietverlening;

roept de regering op, banken aan te sporen hun lonen te matigen om de kredietverlening te versterken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver