Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333227 nr. 10

33 227 Oprichting Stichting Depositogarantiefonds

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN KOOLMEES EN VAN HIJUM

Voorgesteld 20 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de komende jaren veel maatregelen worden genomen om de stabiliteit van de bancaire sector te vergroten en risico's te verkleinen;

constaterende dat de cumulatie van deze maatregelen een negatief effect kan hebben op de kredietverlening;

verzoekt de regering om, indien blijkt dat de cumulatie van maatregelen de kredietverlening negatief beïnvloedt, de kwartaalbedragen waarmee het depositogarantiefonds gevuld moet worden, tijdelijk te verlagen, zonder dat de doelomvang die in vijftien jaar moet worden bereikt, wordt verlaagd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koolmees

Van Hijum