Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333222 nr. 10

33 222 Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 13 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Onafhankelijke Kwaliteitscommissie is opgericht ter ondersteuning van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds;

constaterende dat gezien de deskundigheid en het transparante karakter van de Onafhankelijke Kwaliteitscommissie zij bijdraagt aan een effectieve en efficiënte inzet van middelen uit het Waddenfonds;

verzoekt de regering, de Onafhankelijke Kwaliteitscommissie ook het recht te geven om openbaar advies uit te brengen over individuele subsidieaanvragen uit het Waddenfonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven