Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333219 nr. 22

33 219 Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nr. 22 MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S.

Voorgesteld 10 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor veel mensen niet duidelijk is dat hun gegevens uit de GBA automatisch aan bepaalde derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld na een verhuizing;

verzoekt de regering, in kaart te brengen en af te wegen of deze automatische verstrekking niet moet worden vervangen door een vorm van expliciete toestemming vooraf door de betrokken burgers en hierover voor het zomerreces 2013 aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Litjens

Oosenbrug