Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333219 nr. 18

33 219 Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID BOSMA

Ontvangen 9 april 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 2.7, eerste lid, onderdeel a, onder 4°, komt te luiden:

  • 4°. gegevens over de nationaliteit;.

II

Artikel 2.69, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, komt te luiden:

  • 2°. gegevens over de nationaliteit;.

III

In hoofdstuk 4, afdeling 2, vervalt het opschrift «§ 3b. Het registreren van een vreemde nationaliteit naast het Nederlanderschap».

IV

Artikel 4.10b vervalt.

Toelichting

Indien iemand naast de Nederlandse nationaliteit één of meerdere andere nationaliteiten bezit, dan dienen deze altijd vastgelegd te worden in de Gemeentelijke Basisadministratie. Aan nationaliteiten, die iemand naast de Nederlandse zou kunnen bezitten, kunnen immers bepaalde rechten en plichten worden ontleend, zodat het van belang is dat de Nederlandse overheid hiervan altijd op de hoogte is, aangezien de overheid anders wellicht niet in staat zal zijn de taken uit te voeren die door de Nederlandse burgers aan haar zijn toevertrouwd. Een overheid die geen informatie bezit over eventuele aanvullende nationaliteiten of deze informatie niet (op eenvoudige wijze) kan ontsluiten, kan ook geen rekening houden met de bijzondere positie waarin personen verkeren die meer dan één nationaliteit bezitten. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de overheid in strijd handelt met het (internationale) recht of in de praktijk niet in staat zal zijn de rechten en plichten van personen met een meervoudige nationaliteit dan wel de samenleving als geheel te waarborgen.

Bosma