Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333219 nr. 15

33 219 Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID LITJENS

Ontvangen 9 april 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 3.3. wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overlegd.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de in artikel 3.3 genoemde algemene maatregel van bestuur bij de beide kamers van de Staten-Generaal wordt voorgehangen (voorhangbepaling).

Litjens