33 209 De ontstane situatie na het uit de fractie van de PVV stappen van het lid Brinkman

Nr. 1 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S.

Voorgesteld 20 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet voornemens is mensen met een dubbele nationaliteit hun tweede paspoort af te nemen, terwijl dat in sommige landen niet mogelijk is;

overwegende, dat mensen met een dubbele nationaliteit ook bij politie of defensie moeten kunnen werken, burgemeester moeten kunnen worden of verkiesbaar moeten kunnen zijn;

spreekt als haar mening uit dat dit een onrechtvaardig standpunt is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Roemer

Samsom

Sap

Slob

Ouwehand

Naar boven