33 207 Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 27 juni 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In hoofdstuk I, artikel I, vervalt onderdeel D.

II

In hoofdstuk I, artikel II, vervalt onderdeel D.

III

In hoofdstuk I, artikel III, vervalt onderdeel D.

IV

In hoofdstuk I, artikel IV, vervalt onderdeel D.

V

In hoofdstuk I, artikel V, vervalt onderdeel D.

VI

In hoofdstuk I, artikel VI, vervalt onderdeel B.

VII

In hoofdstuk I, artikel VI, vervalt onderdeel G.

VIII

In hoofdstuk I, artikel VII, vervalt onderdeel E.

IX

In hoofdstuk I, artikel VIII, vervalt onderdeel F.

X

In hoofdstuk II, artikel IX, vervalt onderdeel D.

XI

In hoofdstuk II, artikel X, vervalt onderdeel D.

XII

In hoofdstuk II, artikel XI, vervalt onderdeel D.

XIII

In hoofdstuk III, artikel XII, wordt onderdeel E als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «worden twee artikelen» vervangen door: wordt een artikel.

2. Artikel 29 vervalt.

XIV

In hoofdstuk III, artikel XIII, wordt onderdeel E als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «worden twee artikelen» vervangen door: wordt een artikel.

2. Artikel 29 vervalt.

XV

In hoofdstuk III, artikel XIV, wordt onderdeel J als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «worden twee artikelen» vervangen door: wordt een artikel.

2. Artikel 60b vervalt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de beslagvrije voet te allen tijde gerespecteerd wordt. De beslagvrije voet is erop gericht dat mensen aanspraak kunnen blijven maken op tenminste 90% van de noodzakelijke middelen om te voorzien in de kosten van het bestaan. Door het buiten werking stellen van de beslagvrije voet kunnen mensen niet meer voorzien in basisbehoeften zoals bed, bad en brood. Opgroeiende kinderen worden onevenredig hard getroffen. Dit alles zal leiden tot hoge maatschappelijke kosten en sociale deprivatie. De indiener acht dit onwenselijk.

Karabulut

Naar boven