Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-201333187 nr. F

33 187 Wijziging van onder meer de wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

F MOTIE VAN HET LID GANZEVOORT C.S.

Voorgesteld 18 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kenniscentra voor beroepsonderwijs een belangrijke bijdrage leveren aan de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt,

overwegend, dat een bezuiniging van 80% deze structuur aantast,

verzoekt de regering te monitoren of deze aansluiting adequaat blijft en zo nodig maatregelen te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ganzevoort

Gerkens

De Boer

Backer

Quik-Schuijt

Bruijn