Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333187 nr. 13

33 187 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 26 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel Y, vervalt in artikel 8.2.1, zesde lid, de zinsnede: door een door het bevoegd gezag in te stellen commissie.

II

In artikel V, onderdeel S, vervalt in artikel 8.2.1, zesde lid, de zinsnede: door een door het bevoegd gezag in te stellen commissie.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het bevoegd gezag kan afwijken van vooropleidingseisen wanneer na onderzoek blijkt dat leerlingen in staat zijn het desbetreffende onderwijs te volgen. De verplichting om hiervoor een commissie in te stellen vervalt. Dit is conform de bedoeling van het wetsvoorstel om de huidige regeling inzake het afwijken van vooropleidingseisen te continueren. In de huidige wet wordt een commissie niet genoemd.

Bisschop